Naturapolis en restitutiepolis

Waarschijnlijk heeft u wel eens gehoord van de termen naturapolis en restitutiepolis waar het gaat om een zorgverzekering. Indien u niet weet wat deze termen inhouden en waar ze precies verschillen van elkaar gaan we dat in dit artikel uitleggen.

De naturapolis

Als u een naturapolis heeft bij uw zorgverzekeraar houdt dit in dat kosten die voor de zorg worden gemaakt direct door de zorgverzekeraar worden betaald aan de persoon of instantie die de zorg heeft verleend. Dit houdt in dat u bij een zorgverzekeraar die gebruik maakt van een naturapolis alleen zorg vergoed krijgt van gecontracteerde zorgverleners. Dit zijn dus zorgverleners die een overeenkomst hebben met de zorgverzekeraar en waar de zorgverzekeraar dus korting krijgt op de zorg. U voelt hem al aankomen; een groot nadeel van de naturapolis is dus dat wanneer u naar een zorgverlener gaat die niet gecontracteerd is u vaak zelf voor de kosten moet opdraaien.

De restitutiepolis

De restitutiepolis is veel soepeler dan de naturapolis, aangezien u hier een veel ruimere keuze hebt in zorgverlener en u, ongeacht door welke zorgverlener u bent geholpen, dezelfde vergoeding krijgt. Er wordt hier dus geen onderscheid gemaakt. Dit maakt dat de restitutiepolis voor veel mensen een betere optie is dan de naturapolis.

Een verschil tussen de 2 polissen is ook dat de zorg door de naturapolis direct wordt betaald aan de zorgverlener (indien er aan de bovengenoemde voorwaarde wordt voldaan) en bij de restitutiepolis moet u de kosten eerst zelf betalen waarna u deze kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Wil u overstappen naar een andere zorgverzekering, houd dan zeker rekening met deze 2 polissen. Over het algemeen is het overigens niet zo zwart/wit als hier wordt afgedaan, want tegenwoordig worden er allerlei mengvormen van de beide polissen gebruikt door zorgverzekeraars.

Previous post:

Next post: