Acceptatie

Wie worden er wel en wie worden er niet geaccepteerd voor een zorgverzekering? Bij de acceptatie van de zorgverzekering wordt er geen onderscheid tussen mensen gemaakt. Dit houdt dan ook in dat u standaard geaccepteerd dient te worden door eender welke zorgverzekeraar. Waarom dit is? Omdat iedereen verzekert dient te zijn voor zorg; dat staat namelijk in de wet. Het gaat hierbij trouwens wel om basiszorg. De basiszorg is verplicht en dat is ook het enige waarvoor de plicht voor zorgverzekeraars geldt om klanten te accepteren. Bij de basiszorg is onder andere geen tandartsverzekering inbegrepen en wanneer u deze ook bij uw zorgverzekering zou willen voegen bestaat hierbij wel de kans op afwijzing.

Waarom zou u afgewezen kunnen worden voor aanvullende dekking?

Voor aanvullende dekkingen geldt voor zorgverzekeraars niet de plicht u toe te laten en het komt dan ook geregeld voor dat er afwijzingen plaatsvinden. Waarom dit gebeurt? Per aanvraag wordt specifiek gekeken naar de persoon die de aanvraag doet en ook naar de achtergrond op medisch vlak. Afwijzingen komen niet heel snel voor, maar het gebeurt wel. Dit kan bijvoorbeeld als iemand zoveel mankeert aan bepaalde zaken dat zij hierin enkel een hele hoge kostenpost zien, zelfs al zou diegene de maximale aanvullende dekking nemen. Op zo’n moment kan een zorgverzekeraar dus bepalen u de aanvullende dekking te weigeren. In een dergelijke situatie kunt u bij die verzekeraar dus alleen de basisverzekering afsluiten.

Previous post:

Next post: